• Hívjon itt: +36303783888
Különféle tűzijáték termékek, diszkont áron!

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Thank-Cash Kft

Székhely: 7631. Pécs, Nagypostavölgyi út 1.
Cégjegyzékszám: 02-09-069551                           
Adószám:13316147-2-02
ügyvezető: Schmalzné Klézli Csilla
06306324565
info@partyboom.hu
Bszsz: 10701214-68015523-51100005
Cégjegyzéket vezető bíróság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
(a továbbiakban: Üzemeltető) és Ön, mint a weblapot látogató (a továbbiakban: Látogató) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

 

Általános rendelkezések

1.1
Jelen ÁSZF az Üzemeltető és a Látogató között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelenti, amelyet a Látogató a weblapon böngészéssel, a közzétett termékek (a továbbiakban: Katalógus) megtekintésével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind a Látogató köteles figyelembe venni és betartani.

1.2
Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Látogató hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás a weblapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Látogatóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata, avagy a Katalógus bármely elemének megtekintése a módosított szabályzat elfogadását jelenti.

1.3
A weblapon keresztül nem lehet elektronikusan fizetni a megrendelt pirotechnikai termékekért, és ellenszolgáltatás fejében letölthető tartalom sem érhető el.

2. A weblap tartalma

2.1
Az Üzemeltető által a weblapon közzétett tartalmak kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja.

2.2
A Katalógusban található termékadatok, fotók, leírások az Üzemeltető tulajdonát képezik, ezért azok összegyűjtése, lementése, tárolása csak az Üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges. A megjelenített képek illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

2.3
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon weblapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a weblapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.

2.4
Az Üzemeltető nem vállal felelősségét a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása esetén. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett (pl. rossz tárolás miatt).

Katalógus

3.1
Katalógusunk talán a legszélesebb pirotechnikai választékkal rendelkezik az ilyen és ehhez hasonló tevékenységet végző piaci szereplők között. Több száz termékünk között a Látogató a kereső funkciót használva a tetszőlegesen böngészhet.

3.2
A Látogató regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Katalógus kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat, a pirotechnikához kapcsolódó érdekes cikkeket, tájékozódhat a tűzijátékkal kapcsolatos információkról, nyomon követheti az aktuális akcióinkat.
 
3.3
A böngészés a Látogatót – az ÁSZF elfogadásán kívül – semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Látogató ezen tevékenységével vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a Katalógust, a weblapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. 

Vásárlás

4.1
A Katalógusban megjelenített pirotechnikai termékek csak szaküzletünkben való személyes átvétellel vásárolhatóak meg.

4.2
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót (ÁFA). A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, azok alapján az Üzemeltető ajánlati kötöttsége nem áll be, az Üzemeltetőt ajánlati kötöttség nem terheli. A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy Katalógusunkban technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg a termék mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy termék tulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja. Ilyen esetben a tényleges fogyasztói árról/ terméktulajdonságról az Üzemeltető a személyes vásárláskor értesíti a Látogatót.

4.3 
A Katalógusban található terméket kizárólag szaküzletünkben személyesen lehet átvenni.
Szaküzlet címe: Tűzijáték Szaküzlet, 7631. Pécs Nagypostavölgyi út 1.
Pirotechnikai termék postai úton és csomagküldő szolgálat útján történő kiszállítása tilos.
Időpont egyeztetéssel és meglévő kapacitás esetén lehet kérni ADR szállítást plusz költségért, mely a látogatót (megrendelőt) terheli.                                                                                                                                                                            
4.4
Fizetésre készpénzben, és bankkártyával a szaküzletben van lehetőség.

4.5 
Termékeink kizárólag személyesen a cég alkalmazottaitól és alvállalkozóitól vehetők át. Személyes átvételkor a jogszabály által előírt életkort igazolni kell (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány felmutatásával).
1-es PT osztályba tartozó terméket 14 éves kortól,
2-es PT osztályba tartozó terméket 16 éves kortól,
3-as PT osztályba tartozó terméket 18 éves kortól lehet vásárolni.

Ha személyes átvételkor a megfelelő életkort a Látogató nem tudja igazolni, vagy ilyen korú személy nincs jelen, az árut nem adjuk át.
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Katalógusban látható termék nincs raktárkészleten, úgy azt egy azonos kaliberű, a termékkel azonos lövés- és darabszámú hasonló termékkel helyettesítse.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az alábbiakat mondja ki:
103. § (2)  Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
(3)  Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
107. § (2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

5. Visszavétel

5.1
A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a Látogató köteles az Üzemeltetőhöz visszajuttatni. Ezt a Látogató személyesen az Üzemeltető szaküzletében tudja megtenni. Üzemeltető köteles a termékeket térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
 
6. Vegyes rendelkezések

6.1 
A Látogató a weblapon böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek csomagolása a weblapon feltüntetett képtől eltérő is lehet.

6.2
A weblap használata során létrejött szerződések tartalmára, az Üzemeltető és a Látogató jogaira és kötelezettségeire a magyar joga irányadó. A weblap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Pécsi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

6.3 

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a weblap, illetve, a szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.